Мотивирано предложение за виза

Когато подавате документи за издаване на виза за проектиране (или устройствен план за застрояване) на сграда, преустройство или съоръжение, може да Ви бъде поискано предварително изготвена скица т.н. мотивирано предложение.

То представлява чертеж върху (най-често комбинирана) скица на Вашия имот с указани:

  • строителни граници (размерите на сградата, която искате да построите) и тяхните отстояния до границите на имота;
  • вид, височина и друга необходима информация за новата сграда или съоръжение;
  • съществуващи сгради и съоръжения върху имота и отстояния от тях до бъдещите;

За да изготвим мотивирано предложение за виза, е необходимо да ни представите актуална скица на имота.

С благодарности към арх. Механджиев за предоставената статия.