Заявление за Виза за проектиране

Това е примерен текст как се попълва заявление за Виза за Проектиране. Най-често се иска виза за ТИП (технически инвестиционен проект), но понякога се иска и за ИИП (идеен инвестиционен проект). Естествено вида на сградата зависи от това, какво искате да построите в дадения парцел, може да е смесена сграда, а не жилищна например. В „Забележка“ може и нищо да не попълвате, но ако има някаква специфика на имота или на желаната от вас сграда, е добре да го опишете там. Възможно е например да искате да строите на калкан със съседа си и да имате нотариално заверено неговото съгласие, добре е да го посочите. Също, ако знаете, че за имота е приключила туко що процедура, да кажем РУП или ПУП е хубаво да го споменете, както и номера на заповедта, с която е одобрена процедурата.
С такава (или много подобна бланка) можете да се сдобиете от канцеларията на кметството си или да я изтеглите от тук:

Празна Бланка.pdf