Пределно допустими показатели и Видове застрояване

Нека разгледаме тези любопитни показатели, които ги има на всяка една виза за проектиране. Какво всъщност представляват те?


plutnost i zastroqvane

 

С някои от тях като Плътност на застрояване, Кинт и П озел, вече сме се запознавали, така че сега ще разгледаме Видовете Застрояване:

 • жилищни, означени като (Ж);
 1. (Жм) – преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м);
 2. (Жс) – преобладаващо застрояване със средна височина (до 15 м);
 3. (Жг) – преобладаващо застрояване с голяма височина (над 15 м);
 4. (Жк) – преобладаващо комплексно застрояване;
 • производствени и складови, означени като (П);
 1. (Пч) – чисто производствена;
 2. (Пп) – предимно производствена;
 3. (Пс) – високотехнологична производствена (технологичен парк и др. п.);
 • рекреационни, означени като (О);
 1. (Ок) – курорт;
 2. (Ос) – ваканционно селище;
 3. (Ов) – вилна зона;
 4. (Од) – други рекреации (голф селища, аквапаркове, дисниленд и други);
 • (С) – смесени;
 • (Ц) – смесени централни зони, за много-функционално ползване;
 • (Оз) – oзеленените територии. Зелената система включва обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници;
 • собствен режим на устройство по чл.4, ал.7;