Заявление по образец за изготвяне на ПУП

Това е примерен текст за заявление за разрешаване за изготвяне на ПУП. С такава (или много подобна бланка) можете да се сдобиете от канцеларията на кметството си или да я изтеглите от тук.

Празна Бланка.pdf